Winkelwagen

Elektrische step wetgeving

Respecteer steeds de lokale wetgeving als je een elektrische step gebruikt. Wie een elektrische step gebruikt, wordt aanzien als een fietser van zodra hij of zij sneller dan ‘stapvoets’ rijdt. In dat geval moet je dezelfde verkeersregels volgen die voor fietsers gelden en op het fietspad rijden, of wanneer er geen fietspad is, op de rijbaan. Ook moet je de wegsignalisatie voor fietsers volgen. Wie stapvoets met een elektrische step rijdt, geldt als voetganger en moet zich ook zo gedragen. Dat betekent dat je het voetpad moet gebruiken, moet oversteken aan een zebrapad, … De maximaal mogelijke snelheid van een elektrische step mag niet hoger zijn dan 25 km per uur. Een elektrische step die toch sneller kan gaan, is niet op de openbare weg toegelaten.

Respecteer de wetgeving – Update 17 maart 2022

Om een elektrische step te gebruiken heb je geen rijbewijs nodig, maar dat betekent uiteraard niet dat je als bestuurder van een elektrische step de wetgeving niet moet volgen.  Als je met een elektrische step rijdt, veroorzaak geen hinder of een gevaarlijke situatie voor andere weggebruikers en pas je snelheid aan. In de fietsstraten hebben steppers dezelfde rechten en verplichtingen als fietsers. Ze mogen dus ook rijden in de verboden richting van éénrichtingsstraten wanneer een bord dit toelaat voor fietsers.  Ten slotte, het is verboden te rijden met een step in stations en openbare gebouwen. De regering heeft beslist dat er vanaf de zomer van 2022 een verbod komt voor min 16 jarigen en mogen gebruikers niet meer op de stoep rijden. Op bv de zeedijk of speelstraten mogen jongeren nog wel rijden op een e-step. In voetgangerszones zal een bord aangeven of e-steps stapvoets toegelaten zijn of niet. Het is ook verboden om met twee tegelijk op een step te rijden. Personen met een beperkte mobiliteit mogen nog wel op het voetpad rijden.

Parkeren

Laat de e-step niet achter op een plek waar hij de andere weggebruikers hindert. Bovendien moet je ook rekening houden met de lokale wetgeving.

Veiligheid

De wetgeving voorziet vanaf de zomer van 2022 een minimum leeftijd van 16 jaar voor het rijden met een elektrische step. De steppers moeten wel de gebruiksvoorwaarden van de onderneming die ze ter beschikking stelt, respecteren. Het dragen van een fietshelm is niet verplicht maar wordt sterk aanbevolen. Rijden onder invloed van alcohol is volledig verboden. Op dat vlak vallen steppers onder dezelfde wetgeving als autobestuurders (niet meer dan 0,5 promille alcoholgehalte). En het is dus ook niet toegelaten om te steppen met een smartphone in je handen.  Bovendien is het verplicht om, tussen zonsondergang en –opgang wanneer het zicht beperkt is tot 200m, een wit of geel licht aan de voorkant en een rood achterlicht te dragen. Dit kan bijvoorbeeld op de kleding, rugzak of helm bevestigd worden, maar de meeste steps zijn voorzien van verlichting. Ten slotte is het aanbevolen om een familiale verzekering af te sluiten die de schade veroorzaakt aan derden vergoedt.

Elektrische step met zadel = niet toegelaten

Een elektrische step met zadel wordt volgens de wetgeving  als bromfiets klasse A gezien indien deze niet sneller dan 25 km/h kan rijden – indien de maximumsnelheid 45 km/h bedraagt geldt de e-step met zadel als bromfiets klasse B en is een rijbewijs AM vereist. Voor het besturen van een e-step met zadel moet men minstens 16 jaar zijn. Voor beide categorieën moet de e-step verzekerd worden als bromfiets en ingeschreven worden. De step met zadel moet dan ook aan enkele technische eisen voldoen om de weg op te mogen. Voor meer informatie hieromtrent zie volgende link : Koninklijk besluit van 10 oktober 1974 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen Ook de andere regels voor bromfietsen gelden voor e-steps met zadel: Het is verplicht een helm te dragen. De lichten van de elektrische step moeten altijd branden, ook overdag. Zorg dat je steeds volgende documenten kan voorleggen indien je je met dergelijke step op de openbare weg begeeft: identiteitskaart, gelijkvormigheidsattest, geldige verzekering, kentekenbewijs. Heeft je e-step met zadel een maximale snelheid van 45 km/h dan moet je ook een rijbewijs kunnen voorleggen. Een elektrische step met zadel en maximale snelheid van 25 km/h mag op het fietspad rijden. Met een elektrische step met zadel met een maximale snelheid van 45 km/uur mag je op het fietspad rijden waar de snelheid beperkt is tot 50 km/u. Hou er rekening mee dat je de fietsers hierbij niet mag hinderen. Op andere wegen moet je het fietspad gebruiken, tenzij dit anders aangegeven wordt door verkeersborden.

Welke verzekering hebt u nodig voor uw elektrische step?

Omdat de e-step niet beschouwd wordt als motorvoertuig heeft u voldoende aan een familiale verzekering om uw aansprakelijkheid te dekken. Rijdt u bijvoorbeeld met uw step tegen een auto, dan zal uw familiale verzekering tussenkomen om de schade aan de auto te vergoeden. Dat is trouwens ook zo voor de gewone elektrische fiets. Voorwaarde is wel dat de elektrische step voldoet aan de wetgeving en autonoom niet sneller kan rijden dan 25 kilometer per uur.

Elektrische step met zadel - de wetteksten

De regelgeving met betrekking tot tweewielige motorvoertuigen is vervat in  de VERORDENING (EU) Nr. 168/2013 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 15 januari 2013 betreffende de goedkeuring van en het markttoezicht op twee- of driewielige voertuigen en vierwielers.

Een verordening is rechtstreeks van toepassing in elke lidstaat van de EU (EER) en heeft voorrang op eventuele nationale bepalingen. België heeft de verordening gedeeltelijk omgezet in Belgisch recht, o.m. door wijzigingen aan het KB 01/12/1975 (Wegcode) en het KB 10/10/1974 (technische eisen).

Als de zadelhoogte in de meest uitgeschoven stand meer dan 54 cm bedraagt valt een tweewielig motorvoertuig onder toepassing van de Verordening.

Indien het voertuig is uitgerust met pedalen is het GEEN bromfiets (categorie L1e-B) maar is het, gelet op de door jou geschreven beschrijving, een GEMOTORISEERD RIJWIEL.

De kenmerken van dit voertuig zijn de volgende:

  •      Maximum snelheid: 25 km/u
  •      Max. vermogen motor 1 kW
  •      Hoofddoel: trapondersteuning
  •      De hulpaandrijving wordt onderbroken bij een snelheid van meer dan 25 km/u

Vermits de hulpaandrijving het hoofddoel is kan het voertuig ook zelf bewegend zijn. Dus het voertuig kan ook rijden zonder dat de trappers worden bediend.

Het goede nieuws is dat het voertuig niet verzekerd moet zijn (zie art. 2bis Wet 21/11/1989) en het dient niet te worden ingeschreven in het repertorium van de motorvoertuigen (zie art. 2, § 2.10° KB 20/07/2001).

De minimumleeftijd bedraagt 16 jaar (zie art. 8.2.6° KB 01/12/1975).

Het slechte nieuws is dat het voertuig moet gehomologeerd zijn. Dus u zou in het bezit moeten zijn van een COC (certificaat van overeenstemming) met vermelding van het chassisnummer (zie art. 3, § 1 KB 10/10/1974). Enkel een CE-goedkeuring is NIET voldoende.

In onze PZ worden deze voertuigen in beslag genomen indien zij niet zijn gehomologeerd. Momenteel is het standpunt van het parket dat de voertuigen niet worden teruggegeven.

Gratis levering

Vanaf 450 Euro incl. BTW

30 dagen bedenktijd

Gratis retour tot 30 dagen

Wettelijke garantie

2 jaar garantie

Dienst na verkoop

Onderhoud en herstelling